Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor.

Program Výzva Ukončení výzvy Odkaz
Horizon 2020 Bio-based Industries JU 4. 9. 2019 Horizon
Horizon 2020 FET Proactive: emerging paradigms and communities 3. 9. 2019 Horizon
Horizon 2020 EIC Transition to Innovation Activities 3. 9. 2019 Horizon
EUROSTARS 2 EUROSTARS 2 – podpora výzkumu a vývoje MSP 12. 9. 2019 EUROSTARS