Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor.

Program Výzva Ukončení výzvy Web
OP PIK Potenciál – Výzva V. 15. 1. 2019 API
CHIST-ERA ERA-NET Cofund Výzva CHIST-ERA III 15. 1. 2019 CHIST-ERA
EuroNanoMed3 EuroNanoMed 3 Joint Call 2019 31. 1. 2019 EuroNanoMed3
Horizon 2020 Cost analysis software platform for evaluating innovative manufacturing technology for SMART fuselage 6. 2. 2019 Horizon
Horizon 2020 Science with and for Society 2. 4. 2019 Horizon
Horizon 2020 Building a low-carbon, climate resilient future: next-generation batteries 25. 4. 2019 Horizon
EURIPIDES EURIPIDES²-PENTA 2019 21. 5. 2019 EURIPIDES
HORIZONT 2020 SME Instrument

Phase 1, Phase 2

Multiple cut-off SME INSTRUMENT
OP PIK ICT a sdílené služby – Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb 28. 5. 2019 API
OP PIK Technologie Výzva VIII (pro začínající podniky) 28. 5. 2019 OP PIK
OP VVV Výzva č. 02 – 18 – 072 Výzkumné e-infrastruktury 31. 5. 2019 OP VVV
OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV 30. 6. 2019 OP PIK