FinTech dotační příležitosti

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 01/2022.

 

První otevřená výzva ASSIST-IoT (EU H2020 ICT-56-2020) Cílem výzvy je navrhnout, implementovat a ověřit otevřenou decentralizovanou referenční architekturu, související nástroje, služby a technologie a podpořit tak aplikace zaměřené na člověka v různých vertikálních oblastech. 28.02.2022 odkaz
KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ, KRUHOVÁ A DIGITIZOVANÁ VÝROBA 2022 (HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01) Od projektů se očekává, že přispějí například k rozvoji evropské výrobní společnosti (zejména malé a střední podniky se střední tržní kapitalizací) odolnější udržitelností prostřednictvím využívání digitálních technologií a zvyšování kvalifikace personálu. 30.03.2022 odkaz
WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01-02) Cílem výzvy je podpora vytvoření tzv. Cognitive Cloud, který je schopen se automaticky přizpůsobit zvyšující se složitosti a množství dat. 05.04.2022 odkaz
European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-02) Cílem výzvy je podpora vědeckého pokroku v oblasti umělé inteligence a řešení hlavních problémů, které brání zavedení umělé inteligence. 05.04.2022 odkaz
Technologies and solutions for data trading, monetizing, exchange and interoperability (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) Cílem výzvy je zlepšit digitální technologie, řešení a interoperabilní rámce pro trhy s daty a zlepšit datovou ekonomiku. 05.04.2022 odkaz
Přetváření demokracií (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01) Podporované aktivity: Projekty by měly přispívat k ochraně práv a evropských hodnot před možnými hrozbami pramenících neregulovaného používání umělé inteligence a aplikací velkých dat nebo by měl řešit potenciál umělé inteligence a velkých dat k posílení základních práv a evropských hodnot. 20.04.2022 odkaz
Inovační vouchery – Výzva VI Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. 31.12.2022 odkaz
Rizikový kapitál: Fond IPO Cílem výzvy je rozvoj trhu kapitálového financování pro malé a střední podniky (MSP) se zájmem o získání kapitálu prostřednictvím alternativních obchodních platforem („AOP“), které se zaměřují na úpis akcií MSP. 30.06.2023 odkaz
Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Cílem výzvy je zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého cyklu jejich raného stadia vývoje. 31.12.2023 odkaz
Microsoft for Startups B2B startupy mají možnost získat podporu, která jim pomůže se škálovatelností produktů. Jedná se například až o 120 000 USD bezplatného cloudu Azure po dobu 2 let, služby Startup Engagement Manager či promo v rámci PR a sociálních médií Microsoftu. Irelevantní odkaz