Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 02/2020.

Program/výzva Popis Ukončení výzvy Web
NGI Explorers – 2nd OPEN CALL Technologické mise na 3 měsíce do USA určené pro evropské výzkumníky a inovátory v oblasti AI, Blockchain, Big Data, IoT, 5G, Cybersecurity, Cloud/Edge Computing. 31. 3. 2020 explorers.ngi.eu
Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost Zajištění podmínek pro vytvoření Evropského centra excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost. 15. 4. 2020 MPO.cz
5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G Realizace systémů Smart Connectivity jakožto platformy pro Next-Generation internet, která by měla podporovat vysoce flexibilní infrastrukturu připojení. 22. 4. 2020 ICT-52-2020
5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services Otevřené platformy poskytující přístup k síťovým prostředkům, které mohou být použity k vývoji NetApps (Network Applications) podporujících požadavky z konkrétních sektorů. 22. 4. 2020 ICT-41-2020
EIC Accelerator Podpora nejvíce inovativních projektů malých a středních podniků, které mají vysoký potenciál k růstu a zároveň jsou velice rizikové. 19. 5. 2020, 7. 10. 2020 ec.europa.eu
3. veřejná soutěže programu TREND, podprogram 1 – Technologičtí lídři Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, s bonifikací v oblastech Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G 17. 6. 2020 www.tacr.cz
Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění Covid 19. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby prozatím neurčeno MPO.cz