Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 02/2020.

 

CHIST-ERA Připravovaná výzva podpoří projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” a “Towards Sustainable ICT”. 01. 03. 2021 odkaz
VI. Výzva ICT a sdílené služby – Digitální podnik Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů). 15. 03. 2021 odkaz
Proof of Concept – Výzva V Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi 15. 03. 2021 odkaz
STADIEM OPEN CALL 1 The STADIEM programme aims to bring together startups, scaleups, investors and media organisations to foster the development of Next Generation Media solutions. 31. 03. 2021 odkaz
MPO ČR – 3. veřejná soutěž v programu The Country for the Future Příspěvek k využívání moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů konceptu Průmysl 4.0, a využití digitalizace v průmyslu a službách a naplnění dalších vybraných oblastí a priorit RIS3 strategie ČR. 31. 03. 2021 odkaz
TREND – 4. VS, PP 2 – „Nováčci“ Dotace na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 28. 04. 2021 odkaz
OPPPR – 60.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru VI Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. 26. 05. 2021 odkaz
EIC Accelerator Cílem nástroje je urychlit expanzi firmy a vstup přelomových inovačních řešení na trh. 09. 06. 2021 odkaz
EIC Accelerator Cílem nástroje je urychlit expanzi firmy a vstup přelomových inovačních řešení na trh. 06. 10. 2021 odkaz
Inovační vouchery – Výzva VI Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. 31. 12. 2022 odkaz