FinTech dotační příležitosti

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 11/2022.

 

TREND – 8. veřejná soutěž Osmá veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G. 23.11.2022 odkaz
TREND – 9. veřejná soutěž — “Nováčci” Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. 11.01. 2023 odkaz
Aplikace – výzva I. OP TAK Výzva je určena malým, středním i velkým podnikům či výzkumným organizacím, které mají zájem na získání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotaci tak můžete využít na vývoj nových produktů, zlepšování konstrukčních řešení, vývoj nového softwaru. 31.01. 2023 odkaz
Program Digital Europe – Zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti     Cílem této výzvy je podporovat přijetí inovativních řešení kybernetické bezpečnosti připravených na trh, včetně řešení vyvinutých v rámci výzkumných a inovačních projektů podporovaných EU. 15.02.2023 odkaz
Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci Cílem programu je podpořit poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace podniků za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. 31.03.2023 odkaz
Digital Europe Programme — Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions Cílem této výzvy je podpořit zavádění a šíření inovativních řešení kybernetické bezpečnosti na trhu a zlepšit znalosti a audit připravenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. 15.02. 2023 odkaz
Rizikový kapitál: Fond IPO Cílem výzvy je rozvoj trhu kapitálového financování pro malé a střední podniky (MSP) se zájmem o získání kapitálu prostřednictvím alternativních obchodních platforem („AOP“), které se zaměřují na úpis akcií MSP. 30.06.2023 odkaz
Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Cílem výzvy je zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého cyklu jejich raného stadia vývoje. 31.12.2023 odkaz
Microsoft for Startups B2B startupy mají možnost získat podporu, která jim pomůže se škálovatelností produktů. Jedná se například až o 120 000 USD bezplatného cloudu Azure po dobu 2 let, služby Startup Engagement Manager či promo v rámci PR a sociálních médií Microsoftu. Irelevantní odkaz