Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 02/2020.

 

Program DELTA – Druhá veřejná soutěž Podpora společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. 15. 7. 2020 tacr.cz
H2020 – Developing a research roadmap regarding Artificial Intelligence in support of Law Enforcement Podpora projektů zabývajících se využitím umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a podpory spolupráce při vyšetřování digitální trestné činnosti a kyberzločinu. 27. 8. 2020 ec.europa.eu
H2020 – Secure and resilient Artificial Intelligence technologies, tools and solutions in support of Law Enforcement and citizen protection, cybersecurity operations and prevention and protection against adversarial Artificial Intelligence Podpora využití technologií založených na umělé inteligenci při zvyšování odolnosti EU vůči nově se objevujícím bezpečnostním hrozbám 27. 8. 2020 ec.europa.eu
EIC Accelerator Podpora nejvíce inovativních projektů malých a středních podniků, které mají vysoký potenciál k růstu a zároveň jsou velice rizikové. 7. 10. 2020 ev.europa.eu
Spolupráce – Klastry – Výzva VII Podpora rozvoje inovačních sítí – klastrů – jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 30. 9. 2020 agentura-api
IraSME Výzva poskytuje financování pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podpořeny budou projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie (Vlámsko/Valonský region), Brazílie, Česká republika, Kanada (Alberta), Lucembursko, Německo, Rusko, Turecko. 30. 9. 2020 agentura-api
Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, s cílem lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky. 30. 10. 2020 eif
Proof of Concept – Výzva IV Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. 30. 10. 2020 agentura-api