Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 02/2020.

 

EIC Accelerator Podpora nejvíce inovativních projektů malých a středních podniků, které mají vysoký potenciál k růstu a zároveň jsou velice rizikové. 7. 10. 2020 ev.europa.eu
Fast Track to Innovation (FTI) Podporovanými aktivitami jsou například pilotní projekty, testování, ověřování výsledků v reálných pracovních podmínkách, validace výsledků, normování. 27. 10. 2020 ec.europa.eu
Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, s cílem lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky. 30. 10. 2020 eif
Clusters Go International Tento program podporuje evropská klastrová konsorcia, aby spolupracovaly napříč obory, využívaly synergií a rozvíjely společnou „evropskou“ strategickou vizi s globální perspektivou a společnými cíli směrem ke konkrétním třetím trhům. 2. 12. 2020 ec.europa.eu
Aplikace – Výzva VIII Vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 15. 12. 2020 agentura-api
VI. Výzva ICT a sdílené služby – Digitální podnik Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů). 15. 3. 2021 agentura-api
CHIST-ERA Připravovaná výzva podpoří projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Letošní výzva se bude věnovat tématům “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions” a “Towards Sustainable ICT”. Prozatím nezveřejněno tacr.cz