Možnosti financování VaV projektů

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 02/2020.

 

H2020 – Developing a research roadmap regarding Artificial Intelligence in support of Law Enforcement Podpora projektů zabývajících se využitím umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a podpory spolupráce při vyšetřování digitální trestné činnosti a kyberzločinu. 27. 8. 2020 ec.europa.eu
H2020 – Secure and resilient Artificial Intelligence technologies, tools and solutions in support of Law Enforcement and citizen protection, cybersecurity operations and prevention and protection against adversarial Artificial Intelligence Podpora využití technologií založených na umělé inteligenci při zvyšování odolnosti EU vůči nově se objevujícím bezpečnostním hrozbám 27. 8. 2020 ec.europa.eu
Spolupráce – Klastry – Výzva VII Podpora rozvoje inovačních sítí – klastrů – jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. 30. 9. 2020 agentura-api
IraSME Výzva poskytuje financování pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podpořeny budou projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie (Vlámsko/Valonský region), Brazílie, Česká republika, Kanada (Alberta), Lucembursko, Německo, Rusko, Turecko. 30. 9. 2020 agentura-api
Proof of Concept – Výzva IV Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. 30. 9. 2020 agentura-api
EIC Accelerator Podpora nejvíce inovativních projektů malých a středních podniků, které mají vysoký potenciál k růstu a zároveň jsou velice rizikové. 7. 10. 2020 ev.europa.eu
Fast Track to Innovation (FTI) Podporovanými aktivitami jsou například pilotní projekty, testování, ověřování výsledků v reálných pracovních podmínkách, validace výsledků, normování. 27. 10. 2020 ec.europa.eu
Pilotní projekt zaměřený na dovednosti a vzdělávání v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a dovedností, s cílem lépe reagovat na měnící se potřeby trhu práce a evropské ekonomiky. 30. 10. 2020 eif
Aplikace – Výzva VIII Vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 15. 12. 2020 agentura-api
VI. Výzva ICT a sdílené služby – Digitální podnik Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících, anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů). 15. 3. 2021 agentura-api