FinTech dotační příležitosti

Pokud Vás zajímají aktuální možnosti financování Vašeho výzkumného projektu, níže uvádíme souhrn zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatelský a výzkumný sektor – aktualizace v rámci Newsletteru 12/2022.

 

 

TREND – 9. veřejná soutěž — “Nováčci” Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. 11.01. 2023 odkaz
Aplikace – výzva I. OP TAK Výzva je určena malým, středním i velkým podnikům či výzkumným organizacím, které mají zájem na získání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotaci tak můžete využít na vývoj nových produktů, zlepšování konstrukčních řešení, vývoj nového softwaru. 31.01. 2023 odkaz
Program Digital Europe – Zavádění inovativních řešení kybernetické bezpečnosti     Cílem této výzvy je podporovat přijetí inovativních řešení kybernetické bezpečnosti připravených na trh, včetně řešení vyvinutých v rámci výzkumných a inovačních projektů podporovaných EU. 15.02.2023 odkaz
Digital Europe Programme — Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions Cílem této výzvy je podpořit zavádění a šíření inovativních řešení kybernetické bezpečnosti na trhu a zlepšit znalosti a audit připravenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. 15.02.2023 odkaz
Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci Cílem programu je podpořit poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace podniků za účelem zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. 31.03.2023 odkaz
Horizon Europe Framework Programme – Digitální nástroje pro zvýšení využívání digitálních služeb na trhu s energií  Cílem této výzvy je podporovat vývoj mezisektorových integrovaných služeb, řešení a produktů založených na datech a využívajících mezisektorové údaje z jiných odvětví než energetiky (např. datové hospodářství, zdravotnictví, finance, bezpečnost), které posilují postavení spotřebitelů a usnadňují spotřebitelské investice do přechodu na energetiku (např. obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, renovace, odezva na poptávku, skladování). 10.10.2023 odkaz
Rizikový kapitál: Fond IPO Cílem výzvy je rozvoj trhu kapitálového financování pro malé a střední podniky (MSP) se zájmem o získání kapitálu prostřednictvím alternativních obchodních platforem („AOP“), které se zaměřují na úpis akcií MSP. 30.06.2023 odkaz
 Horizon Europe Framework Programme – Bezpečnost robustních systémů umělé inteligence Cílem programu je podpořit koncepce bezpečnosti od návrhů a odolnosti vůči útokům, začleňování povědomí o kontextu do strojového učení s cílem zvýšit odolnost tohoto strojového učení. 31.11.2023 odkaz
Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Cílem výzvy je zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého cyklu jejich raného stadia vývoje. 31.12.2023 odkaz
Microsoft for Startups B2B startupy mají možnost získat podporu, která jim pomůže se škálovatelností produktů. Jedná se například až o 120 000 USD bezplatného cloudu Azure po dobu 2 let, služby Startup Engagement Manager či promo v rámci PR a sociálních médií Microsoftu. Irelevantní odkaz