Pozvánka – Členská schůze 23.02.2022

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Schůze se bude konat na níže uvedené adrese + prostřednictvím elektronických prostředků pod linkem: https://us05web.zoom.us/j/82185483977?pwd=cmJ6Y0luSVdZbUdZOFF1MVY0empkQT09   a heslem x3zH76.

Místo konání: Jana Babáka 11, Brno 612 00 + Online

Termín konání: 23. 02. 2022 od 16:30 hodin

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Představení a nastavení realizovaných projektů
  • Volba předsedy
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení předchozí činnosti a plánovaných činností Asociace
  • Volba předsedy na další funkční období

Vzhledem k volbě předsedy na období od 06. 04. 2022 do 05. 04. 2025 žádáme členy o případnou nominaci svých zástupců na tuto funkci.

V Brně, dne 21. 01. 2022

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru