Pozvánka – Členská schůze 9.5.2017

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Brno, Veveří, 111, Budova Platinium, 4. patro.

Termín konání: 9.5.2017 od 10:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Představení a nastavení projektů
  • Probrání prvního roku činnosti Asociace
  • Směřování Asociace
  • Úprava stanov
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Úprava stanov
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 20. 3. 2017

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru