Pozvánka na Výkonný výbor 29.7.2020

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání (mimořádného) Výkonného výboru, který se uskuteční dne 29. 7. 2020. Očekávaný čas je 9:00 hod.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Termín konání: 29. 7. 2020 od 9:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Diskuze
  • Volba nového člena výkonného výboru
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze a rovněž na předcházející členské schůzi
  • Volba nového člena výkonného výboru

V Brně, dne 27. 7. 2020

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru

Mgr. Luboš Novosad, člen výkonného výboru