Pozvánka – Výkonný výbor 15.12.2017

Dovoluji si Vás pozvat na setkání výkonného výboru Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Brno, Veveří, 111, Budova Platinium, 4. patro

Termín konání: 15. 12. 2017 od 10:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Zhodnocení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Stanovení rozpočtu pro rok 2018
  • Diskuze
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení rozpočtu pro rok 2018 (na místě i per rollam)
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

Přílohy:

  • Návrh rozpočtu pro rok 2018

 

V Brně, dne 13. 11. 2017

 

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru