Pozvánka – Výkonný výbor

Vážení, vzhledem k indikovanému zájmu nových členů si vás v zájmu úspěšné činnosti naší platformy dovoluji pozvat na mimořádné zasedání výkonného výboru.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Brno, Veveří, 111, Budova Platinium, 4. patro

Termín konání: 16.1. 2018 od 10:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Přijetí nových členů
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Přijetí nových členů
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 8. 1. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru