Pozvánka – výkonný výbor 30.12.2016

Dovoluji si Vás pozvat na setkání výkonného výboru Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Brno, Veveří, 111, Budova Platinium, 4. patro

Termín konání: 30.12.2016 od 10:00 hod.

Body programu:

 • Prezence (zapisovatel)
 • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
 • Přijetí nových členů
 • Představení projektů
 • Stanovení aktualizace IAP a SVA
 • Aktualizace členů expertních skupin
 • Stanovení rozpočtu pro rok 2017
 • Diskuze
 • Hlasování

Body hlasování:

 • Schválení rozpočtu pro rok 2017 (na místě i per rollam)
 • Schválení aktualizace IAP a SVA
 • Přijetí nových členů
 • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

Přílohy:

 • Návrh rozpočtu pro rok 2017
 • Návrh aktualizace IPA
 • Návrh aktualizace SVA

V Brně, dne 25. 11. 2016

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru