Report z konference CryptoNight 2021

CryptoNight 2021

Konference CryptoNight 2021, kterou jsme pořádali ve středu 25. 8. 2021 proběhla nad očekávání nejen celého organizačního týmu, ale podle dotazníku byli spokojeni i účastníci. Zpětnou vazbu nám poskytla přibližně pětina účastníků, z nichž 80 % označilo akci známkou 1 – výborná (50 %) nebo 2 (30 %). Za zpětnou vazbu včetně podnětů pro zlepšení vám děkujeme a budeme se jimi řídit. Kromě známek jsme také sbírali data o tom, zda akce naplnila Vaše očekávání a výsledky si můžete prohlédnout na grafu níže.

 
Nejlépe jste z celého programu hodnotili panelovou diskuzi, které dalo známku 1 – výborná 65,2 % z respondentů.

 
Zajímavým výstupem pro nás nepochybně je, také zájem účastníků o témata dalších konferencí.

Děkujeme také všem speakerům, spolupořadatelům Science PartyProvozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v BrněFintree.cz, partnerům ProbinexKeeprivacyRoklen24Trend Watcher, gastro-partnerům Café TungsramÚplně Všude… bez Vás by to prostě nešlo!

publicita