Jan Krajča

Človek ktorý zvládne uskutočňovať niekoľko náročných činností súčasne.
Najväčšie nadšenie a radosť má z úspechu toho čo dosiahne resp. z úspechu firmy,
pričom finančná stránka nie je to hlavné kritérium, ktoré ho robí šťastným.
Prekážkam alebo rizikám čelí každý deň, keďže krypto biznis je o neustálych novinkách
a informáciách plných nečakaných udalostí, akými sú zatváranie bankových účtov,
uzatváranie burzovných účtov, komunikácia a prispôsobovanie sa regulátorom,
obmedzenie využívania peňaženiek zo strany partnerov, nastavovanie aml/kyc limitov, atď.
Je nevyhnutné aby reagoval veľmi flexibilne a promptne na každodenné situácie,
čo sa mu doposiaľ veľmi darí. Je odhodlaný neustále bojovať, chrániť zákazníkov
a prispôsobovať sa trhu, pričom kurzové riziká sú taktiež štandardom,
pričom tomuto čelí neustálou aktualizaciou softvérov.