Jiří Fuchs

Jiří je hlavním iniciátorem a předsedou Technologické platformy komunikačních nástrojů a internetu věcí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Disponuje bohatými zkušenostmi s věděcko-výzkumnými projekty, působí rovněž v  Radě pro komercionalizaci při Akademii věd v Českých Budějovicích.