Michal Dufek

Michal je vedoucím vývoje v oblasti datové analýzy ve společnosti CCF RESEARCH, a. s. Na starosti má oblast vývoje software pro Asset Management a Risk Management, tedy nástrojů pro zrychlení a zpřesnění práce analytiků či automatické obchodní systémy.

Michal Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V rámci své VaV činnosti se věnuje datové analýze, bayesovské statistice, či modelování časových řad. V současné době dokončuje postgraduální studium na Mendelově univerzitě v Brně.