Tomáš Kopečný

Tomášovou specializací jsou emise cenných papírů, veřejná nabídka cenných papírů s využitím prospektu a právní problematika se zahraničním přesahem.

Tomáš je partnerem advokátní kanceláře, rovněž absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Absolvoval studijní pobyt na španělské Universitat de Girona, kde se vzdělával v oblasti soukromého mezinárodního práva a v otázkách odpovědnosti za škodu v evropském prostoru. Hovoří na dobré komunikační úrovni španělsky a vzhledem k tomu, že složil maturitní zkoušku v USA, hovoří plynně anglicky. Nadále se vzdělává v oborech finance a podniková ekonomika.