Tomáš Kopečný

Tomáš je partnerem advokátní kanceláře, rovněž absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Tomášovou specializací jsou emise cenných papírů, veřejná nabídka cenných papírů s využitím prospektu a právní problematika se zahraničním přesahem.

V příspěvku se zaměří na to, jak se legislativa staví ke správě portfolia v online prostředí a jak legislativa pohlíží na zapojení technologií do automatizace obchodování. Jako příklad lze uvést webovou aplikaci (= neběží na počítači samotného investora), která provádí automatickou exekuci tržních příkazů. Jak tento problém technologické společnosti řeší?