Týden kybernetické bezpečnosti

Lucemburský týden kybernetické bezpečnosti je propagační kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o kybernetických hrozbách, propagovat kybernetickou bezpečnost mezi občany, podniky a malými a středními podniky a poskytovat aktuální bezpečnostní informace prostřednictvím vzdělávání a sdílení osvědčených postupů a představuje zemi jako přední evropské místo pro začínající podniky, talenty, investory a odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří hledají příležitosti k růstu. Kybernetická bezpečnost je v současné době nejen jednou z největších výzev digitální ekonomiky, ale stala se také oblastí s velkým potenciálem z hlediska nových dovedností, pracovních míst a růstu. Pravidelně je zdůrazňována jako jeden z nejdůležitějších trendů tohoto desetiletí, který přesahuje rámec odvětví informačních a komunikačních technologií. Týden kybernetické bezpečnosti v Lucembursku je milníkem pro všechny odborníky, kteří se chtějí vzdělávat, navazovat kontakty a iniciovat nové příležitosti.

Datum a čas:
18. – 28. října 2021

Místo:
Lucemburk

Více informací