Veřejná konzultace pro institucionalizovaná partnerství – Horizon Europe

Vážení kolegové, věnujte prosím pozornost emailu od předsedy 5G Infrastructure Association.

“Drazí kolegové,

rád bych vám ještě jednou připomněl, že EK zahájila otevřenou veřejnou konzultaci (OPC) pro institucionalizovaná partnerství v Horizon Europe. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebu institucionalizovaných evropských partnerství. Konzultace * je nezbytná pro zajištění, aby v evropském průmyslu a výzkumné komunitě byly široce podporovány inteligentní sítě a služby. Až dosud byla reakce naší komunity zklamáním, rád bych vám připomněl, že tímto procesem bude stanoven program evropského výzkumu na příštích 10 let, a proto si prosím udělejte čas, aby byl váš hlas vyslyšen. Za tímto účelem důrazně žádám všechny organizace, aby na tuto konzultaci reagovaly. Abych pomohl v této úloze, připojuji návrh reakce 5G asociace, která, jak doufám, pomůže při hledání společného směru. Uzávěrka je 6. listopadu.

S pozdravem Colin.

Dr. Colin Willcock

Chairman of the Board

Boulevard Saint-Michel, 47

1040 Brussels

Belgium

Mobile: +49-173-2984166″