VÝZVA Č. 28 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. v rámci své vedlejší činnosti pomáhá partnerským městům s přípravou žádostí do výzvy č. 28, zaměřené na Specifické informační a komunikační systémy a infrastrukturu.

Vážení členové a partneři, budeme rádi, pokud tyto informace budete šířit do vašeho okolí. Platforma CTIT v návaznosti na své zaměření a členskou základnu disponuje optimálním portfoliem odborníků pro realizaci projektů v rámci výzvy 28 a výnosy z této činnosti pomohou k naplnění hlavní činnosti asociace a celkovému rozvoji oboru.

Za výkonný výbor, Mgr. Luboš Novosad.