12. NEM summit

Summit NEM je mezinárodní konference a výstava pořádaná od roku 2008 iniciativou NEM pro všechny zájemce o širokou oblast médií a kreativní tvorby obsahu.

Summit poskytuje účastníkům příležitost setkat se s významnými stakeholdery, získat přístup k aktuálním informacím, poznat nejnovější technologie a trendy na trhu , identifikovat VaV a obchodní příležitosti a najít partnery pro připravované výzvy H2020 a Horizon Europe.

Zastřešujícím tématem programu NEM Summit 2020 je

B’Smart – Evropská mediální věda a technologie se setkávají s uměním

a bude se skládat z přednášek představujících výsledky výzkumu v oblasti NEM dosažených různými evropskými projekty a organizacemi. Organizátoři vítají vaše příspěvky a vyzývají k zaslání abstraktů týkajících se následujících oblastí:

  • Oblast vědy, výzkumu a techniky
  • Aplikace, experimentování a business
  • Porovonávací akce
  • NEM umělecká cena

Lhůta pro zaslání příspěvků je 3. února 2020.

Aktualizace k summitu NEM 2020 budou uvedeny na webových stránkách iniciativy NEM na adrese www.nem-initiative.org.