Společné stanovisko ETP NEM a NetWorld2020 – “5G Media slice definition“

Multidisciplinarita, tedy spolupráce více vědních oborů, nevyhnutelně determinuje také spolupráci evropských technologických platforem. Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. již roky působí v ETP NetWorld2020, v nedávné době jsme se stali také členy evropské technologické platformy NEM Initiative Read More …