Společné stanovisko ETP NEM a NetWorld2020 – “5G Media slice definition“

Multidisciplinarita, tedy spolupráce více vědních oborů, nevyhnutelně determinuje také spolupráci evropských technologických platforem. Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. již roky působí v ETP NetWorld2020, v nedávné době jsme se stali také členy evropské technologické platformy NEM Initiative Read More …

Změny v NetWorld2020

Vážení členové, jakožto podklad pro rozhodnutí výkonného výboru vás žádáme o stanovisko ke změně modelu řízení Evropské technologické platformy NetWorld2020 jejímž je Asociace pro komunikační nástroje a IoT členem. Aktuální stanovisko výkonného výboru je udělení souhlasu. Hlasování bude provedeno 30.9.2016. Read More …

2nd Global 5G Event

Vážení členové, kolegové. Asociace pro komunikační nástroje a IoT v rámci činnosti v evropské technologické platformě NetWorld2020 obdržela následující nabídku. Vzhledem k finanční náročnosti je stanovisko VV “neúčast platformy CTIT”, nicméně pro případné otevření hlasování vás laskavě žádáme o stanovisko Read More …