Networld2020 workshop

Workshop Networld2020 se v Bruselu uskuteční 4.7.2019.

Hlavním výstupem akce by mělo být shrnutí technologické šíře budoucích Chytrých sítí a servisní infrastruktury, spolu se souvisejícími technologickými výzvami v oblasti výzkumu a inovací, které je třeba řešit s perspektivou do roku 2030.