První shromáždění European AI Alliance

Akce je pořádána k příležitosti prvního výročí vytvoření evropské aliance AI, “European AI Alliance”. Spojuje zainteresované strany strany, včetně občanů a tvůrců politik, aby prodiskutovali pokrok umělé inteligence, jakož i budoucí perspektivy Evropské strategie pro umělou inteligenci, včetně jejího dopadu na hospodářství a společnost.

Více informací.