Pozvánka na Výkonný výbor 25.7.2019

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 25. 7. 2019.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Veveří 111, 616 00 Brno

Termín konání: 25. 7. 2019 od 15:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Rozdělení Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. se založením nového spolku Dětská skupina Meteorka, z.s.
  • Schválení účetní závěrky za rok 2018
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 24. 6. 2019

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru