Stakeholder Workshop – Smart Networks and Services Partnership

Agenda NetWorld2020 se stále více stává oblastí, která se prolíná s ostatními disciplínami a ovlivňuje (a je ovlivňována) nejrůznějšími technologickými oblastmi.

Abychom porozuměli těmto interakcím a získali trvalejší pohled na možný budoucí vývoj, pořádáme řadu akcí.

Více informací.