Změny v NetWorld2020

Vážení členové, jakožto podklad pro rozhodnutí výkonného výboru vás žádáme o stanovisko ke změně modelu řízení Evropské technologické platformy NetWorld2020 jejímž je Asociace pro komunikační nástroje a IoT členem.

Aktuální stanovisko výkonného výboru je udělení souhlasu. Hlasování bude provedeno 30.9.2016.

Za VV, Ing. Jiří Fuchs, 734 622 331, jiri.fuchs@ctit.cz

Kompletní naleznete zde: Networld2020-governance-model_revision-autumn-2016