Společné stanovisko ETP NEM a NetWorld2020 – “5G Media slice definition“

Multidisciplinarita, tedy spolupráce více vědních oborů, nevyhnutelně determinuje také spolupráci evropských technologických platforem. Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. již roky působí v ETP NetWorld2020, v nedávné době jsme se stali také členy evropské technologické platformy NEM Initiative (New European Media Initiative). Tyto dvě evropské technologické platformy nyní vydaly společné stanovisko “5G Media slice definition“.

Mediální řetězec zahrnuje řadu oblastí, jako je vytváření obsahu, agregace služeb, distribuce obsahu, interakce uživatelů, které vyžadují různé pohledy. Kromě toho budou požadavky na 5G odlišné pro výrobu, která potřebuje zpravidla uplinkovou kapacitu a distribuci, která potřebuje většinou downlinkoovou kapacitu.

Více informací.