Konference “16. české dny pro evropský výzkum” (CZEDER 2018)

Dne 25. 10. 2018 pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy konferenci zaměřenou na posílení excelence prostřednictvím účasti v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace.

Konference bude zahájena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a úvodní přednášku přednese Jean-Eric Paquet, generální ředitel pro výzkum a inovace Evropské komise.

Akce se koná v Hotelu International, Koulova 15, Praha 6, od 10.30 hod.

Více informací včetně programu a registrace na akci naleznete zde