Další kolo školení pro členské subjekty Asociace CTIT

Během podzimu plánujeme další kolo vzdělávání, které nabízí Asociace CTIT svým členským subjektům. Právě nyní se můžete přihlásit například do kurzu Excelu, který bude zacílen zejména na datové nástroje, prognostiku, analýzu dat, vzorce a nejpoužívanější klávesové zkratky. V kurzu zbývají poslední volná místa a startujeme 5. října. 2018.

Připravujeme také další školení programovacího jazyka Python. Tentokráte bude kurz co nejvíce přizpůsoben potřebám účastníků a to nejen z časového, ale i obsahového hlediska.

Pokud máte zájem o školení a chcete získat detailní informace o zahájení kurzů a přesných časech jejich průběhu, kontaktujte nás na info@ctit.cz.