3rd Annual Scalable IA Live

Scalable Intelligent Automation Live se zaměřuje na cíl škálovatelné IA. Cílem je nejen zajistit, aby nástroje zvládly nárůsty pracovní zátěže a rozšířily rozsah použití, ale také zavést jeden celopodnikový přístup k implementaci, využití a získání hodnoty z automatizace. Co Vám Scalable Intelligent Automation Live přinese?

1) Můžete si poslechnout zkušenosti zástupců změn v podnicích napříč odvětvími.
2) Dozvíte se, jaké jsou aktuální úspěchy v oblasti IA z celého světa.
3) Získte klíčové poznatky o nastavení plánu úspěšné digitální transformace.
4) Odhalíte, co nefungovalo při škálování IA na příkladu globálního korporátního podniku.

Datum a čas:
15. – 16. únor 2022

Místo:
Online

Více informací