Financování FinTechů zabývajících se klimatem je 3x vyšší než v předchozích letech

sustainable fintech

Podle reportu CommerzVentures zabývajícím se venture capital financováním FinTechů, které jsou aktivní v oblasti klimatu, toto financování dosáhlo v roce 2021 v Evropě a Severní Americe rekordní výše 1,2 miliardy amerických dolarů.

Jednalo se o částku 3x vyšší než ve všech předchozích letech dohromady. Před rokem 2021 bylo v Evropě a Severní Americe identifikováno 292 společností s tímto zaměřením, které kumulativně získaly 400 milionů amerických dolarů. Evropa překonala USA a financování zde činilo 624 milionů amerických dolarů v porovnání s 576 miliony v USA. Vyšší průměr financování na jednu společnost však byl zaznamenán v USA.

Další klíčovou informací zmíněnou v reportu je fakt, že 68 % z těchto společností je v seed nebo pre-seed fázi. Uzavřenou Series A pak má 23 % analyzovaných FinTechů a 9 % i series B. Nejčastěji je činnost těchto FinTechů spojená s kompenzací uhlíkové stopy a kalkulacemi emisí. Z hlediska detailnějšího členění se tyto startupy zabývají:

  • 101 kompenzací uhlíkové stopy,
  • 68 kalkulacemi emisí,
  • 29 investováním s dopadem na klima,
  • 27 ESG reportingem,
  • 21 managementem rizik spojených s klimatem,
  • 17 udržitelným bankovnictvím,
  • 17 supply chain analýzou,
  • 7 financováním s dopadem na klima,
  • 5 obchodování s emisními povolenkami.

Zajímavé také je, že report zmiňuje i potenciál DeFi aplikací v této oblasti. Infrastruktury pro tokenizaci uhlíkových emisí jsou však zatím ve fázi vývoje.

Zdroj: Volný překlad CrowdfundInsider