Venture capital financování

Existují i společnosti, které měly tolik štěstí a tak dobrý produkt, že i bez pomoci cizího kapitálu byly schopny rychle rozšiřovat svou zákaznickou bázi, pronikat na trh a postupně se  staly velmi hodnotnými.

Většina úspěšných startupů však zvolila cestu urychlení svého škálování za pomocí externího kapitálu formou funding rounds. Tyto funding rounds umožňují investorům v několika sériích výměnou za poskytnutý kapitál získat majetkový podíl v dané společnosti. V médiích, které se zabývají financemi je často možné se dočíst, že společnosti získaly finance právě formou Series A funding round, Series B funding round a podobně. Pro méně znalé čtenáře však rozdíl mezi různými druhy fundingu nemusí být hned zřejmý. Níže se tedy budeme věnovat jejich vysvětlení a popsání.

Základní myšlenka

Před tím, než rozebereme rozdíly mezi jednotlivými funding rounds, je vhodné alespoň krátce popsat, jak funding probíhá a jaké se zde vyskytují zainteresované strany.

Na jedné straně jsou společnosti, které potřebují kapitál k tomu, aby mohly úspěšně škálovat své podnikání. Obvykle se začíná se seed fundingem a následně postupně přicházejí série A, B a C. Na druhé straně jsou investoři, kteří hledají společnost, která by mohla být v budoucnu úspěšná a majetkový podíl v této společnosti by jim jejich investici zhodnotil.

Před začátkem každého kola analytici společnost analyzují z hlediska mnoha různých faktorů včetně velikosti trhu a rizik. Jedním z hlavních rozdílů mezi různými funding rounds je současná valuace společnosti a její maturita. Na základě toho se odvíjí i typ investorů, pro které je daný investing round vhodný.

Pre-seed Funding

První možná fáze fundingu, která obecně nepatří ani mezi typická kola financování. Společnost je v této fázi teprve v počátcích a její provoz pomalu začíná fungovat. Typickými investory nejsou velké venture capital společnosti ale spíše samotní zakladatelé, rodina, kamarádi a podporovatelé.

Příklad: Re:cap úspěšně uzavřel pre-seed kolo, ve kterém nashromáždil 1,5 milionu USD

Berlínský FinTech re:cap 28. května 2021 oznámil, že v pre-seed kole získal od Entreé Capital a několika angel investorů, mezi které patří i Chris Adelsbach a Perry Blacher 1,5 milionu USD. Re:cap buduje digitální tržiště s řešením pro financování podniků, které mají opakující se zdroje příjmů plynoucí z tzv. “subscription economy”.

Na jejich platformě by měly mít podniky, které prodávají předplatné, které je placeno například jednou ročně možnost prodat část těchto budoucích příjmů výměnou za okamžitou platbu. To umožňuje takovým společnostem získat krátkodobé financování bez nutnosti ředit svou ekvitu, platit vysoké úroky nebo podstupovat komplexní proces půjčky.

Zajímavostí tohoto FinTechu je fakt, že byl založen teprve na začátku roku 2021 FinTech podnikateli Paulem Beckerem (CEO) a Jonasem Tebbem (CPO), kteří již dříve vybudovali FinTechy LIQUID a Consultancy &do.

Seed Funding

Jedná se o první oficiální kolo fundingu. Některé společnosti si vystačí pouze s tímto funding roundem a nikdy nepokračují do Series A a dále. Seed neboli semínko vychází z metafory toho, že společnosti investují do malého semínka, které se potenciálně má stát velkým a silným stromem.

Kapitál získaný v tomto kole pomáhá společnostem financovat jejich první kroky, jako jsou průzkum trhu a vývoj produktu. Mezi investory se v tomto kole mohou již objevovat inkubátory a venture capital společnosti. Typickým investorem jsou zde však angel investoři, kteří často vyhledávají více rizikové investice. Obvykle se kapitál shromažděný během seed fundingu pohybuje mezi 3 miliony USD a 6 miliony USD.

Příklad: Ochránce proti podvodům nSure AI získal 6,8 milionů USD seed fundingem

Startup nSure AI měl k 14. červenci 2021 šestnáct zaměstnanců a poskytuje službu pro detekci rizikových digitálních produktů, jako jsou elektronické dárkové karty, letenky, software a hry. Povedlo se jim formou seed fundingu získat 6,8 milionů USD od investorů Disruptive AI, Phoenix Insurance, Kamet, Moneta Seeds a několika soukromých investorů.

Společnost využije získané finance k zdokonalování svého prediktivního AI a ML algoritmu, který pohání jejich unikátní platformu pro předcházení podvodům. Před tímto kolem společnost obdržela 550 000 USD v pre-seed kole od společnosti Kamet v květnu roku 2019. V současnosti monitorují miliony transakcí každý měsíc a od spuštění jejich služby už jí prošly transakce o hodnotě téměř jedné miliardy USD.

Series A Funding

Do této série se již obvykle dostávají společnosti, které zvládly dosáhnout konzistentních příjmů a mají již nějakou zákaznickou bázi. Kapitál získaný v tomto kole by měl sloužit k dalšímu rozšíření zákaznické báze a optimalizaci jejich produktů.

Často se stává, že seed funding vyprodukuje společnost, která má spoustu nadšených uživatelů kvalitního produktu, avšak zatím neví, jak tento produkt monetizovat. Při Series A kole je již důležité mít plán pro dosažení dlouhodobé ziskovosti. Může se jednat také o plán expandovat napříč různými trhy.

Typicky Series A funding shromáždí mezi 2 miliony USD a 15 miliony USD. Toto číslo se však začíná zvyšovat díky velké valuaci high tech firem. V roce 2020 průměrné Series A kolo shromáždilo 15,6 milionů USD. Společnosti, které se pro toto kolo rozhodnou mají obvykle valuaci až 23 milionů USD.

Mezi investory již můžeme typicky najít venture capital společnosti. Mezi ty nejznámější, které se často účastní Series A Fundingů patří Sequoia Capital, Benchmark Capital, Grealock a Accel Partners.

Příklad: US startup z oblasti bankovnictví Novo ukořistil 40 milionů USD v Series A funding round

Do tohoto kola se zapojily společnosti Valar Ventures s podporou Crosslink Capital, Rainfall Ventures, Red Sea ventures a BoxGroup a společně investovaly 40 milionů USD. Tento start-up uvádí, že investici použije na více než zdvojnásobení počtu svých zaměstnanců do konce roku 2021. Michael Rangel, CEO a spoluzakladatel Novo napsal na blog příspěvek, ve kterém tvrdí, že se jedná o doposud nejhodnotnější Series A financování jakékoli challenger banky.

Novo bylo založeno v roce 2018 a soustředí se na malé podniky. Od doby založení zpracovali transakce o hodnotě více než 1 miliardy USD a získali si  základnu více než 100 000 malých podniků. Společnost také dostala ocenění CNBC’s Best Business Checking Accounts v květnu 2021 a Money Magazine’s Best Business Checking Account.

Series B Funding

Toto kolo financování se zaměřuje na to dostat podnik z vývojové fáze na další level. Společnosti, které již úspěšně prošly seed a Series A funding rounds si již vybudovaly relativně velkou zákaznickou bázi a dokázaly investorům, že jsou připraveny uspět i ve velkém měřítku. Series B shromažďuje finance potřebné k rozšiřování tržního dosahu a tomu, aby společnost byla schopna zvládat adekvátní množství poptávky. 

Průměrně společnosti, které se rozhodnou podstoupit Series B kolo nashromáždí 33 milionů USD. Tyto společnosti jsou často již důležitými a zavedenými hráči na trhu, což reflektuje i jejich valuace, která se obvykle pohybuje mezi 30 a 60 miliony USD s průměrnou hodnotou 58$ USD.

Investoři jsou v tomto kole velmi podobní těm v Series A s tím rozdílem, že se zde přidává nová vlna venture capital firem, které se více specializují na investice do zavedenějších společností.

Příklad: Splash Financial získal 44 milionů USD v Series B funding roundu

Od svého založení se cleavlandskému fintechů Splash Financial, který provozuje platformu pro digitální zprostředkování půjček povedlo získat již více než 60 milionů USD formou equity fundingu. Series B kolo bylo úspěšné díky investorům DST Global, Citi Ventures a Detroit Venture Partners se zapojením investorů z přechozích kol CMFG Ventures a Northwestern Mutual Future Ventures.

Splash uvádí, že investice bude použita na další rozšíření jejich sítě poskytovatelů půjček a akceleraci vývoje jejich automatizované platformy pro upisování. Tvrdí také, že jsou jedním z lídrů na národním trhu refinancování studentských půjček. Jejich vize je vytvořit rychlejší a levnější finanční svět.

Series C Funding

Společnosti, které se rozhodnou i pro Series C Funding jsou obvykle již poměrně úspěšné a mají rozsáhlou zákaznickou bázi, stabilní toky příjmů a růstovou historii. Tyto společnosti vyhledávají dodatečné zdroje k vývoji nových produktů, expanzi na další trhy či dokonce k akvizici jiných společností.

V této fázi je investování již méně rizikové, což oproti předchozím kolům přitahuje i jiné druhy investorů. Zapojují se již hedgové fondy, investiční banky a private equity firmy. Důvodem je to, že společnost již dokázala, že má úspěšný podnikatelský model a investoři jsou tedy připraveni investovat značné částky.

Obvykle společnosti ukončí získávání externího kapitálu výměnou za majetkové podíly v této sérii. Některé však pokračují do Series D a dokonce i Series E. Po úspěšném Series C funding roundu je většina společností připravena vyvíjet se na globálním měřítku. Mnohé společnosti toto kolo využívají i proto, aby si zvýšily valuaci před IPO. Společnosti, které tímto kolem prochází mají průměrně valuaci 118 milionů USD, avšak některé ji mohou mít mnohem vyšší. Narozdíl od předchozích kol se zde již valuace stanovuje spíš na základě tvrdých dat namísto budoucích očekávání. Společnosti, které se rozhodnou pro Series D, to dělají z důvodu, že nebyly schopny dosud dosáhnout stanovených cílů nebo cílí na vyšší valuaci před IPO.

Příklad: Holandský FinTech Mollie získal 800 milionů USD v Series C roundu

Poskytovatel platebních služeb Mollie úspěšně uzavřel Series C funding round, když získal od převážně od Blacktone Growth (BXG) investici o hodnotě 800 milionů USD. Zapojili se však i investoři z přechozích kol EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital a Alkeon Capital Toto kolo dostalo Mollie na celkovou valuaci 6,5 miliardy USD, což jej dostalo do žebříčku pěti nejhodnotějších evropských FinTechů v Evropě a dvaceti na celém světě.

Mollie tvrdí, že získané finance využije na mezinárodní expanzi, rozšíření svého týmu a technologický vývoj. Od svého založení se jim podařilo získat 120 000 aktivních obchodníků všech velikostí z celé Evropy včetně jmen jako Deliveroo, Gymshark, Wickey a Ortium. Společnost údajně za rok 2020 zpracovala více transakce o objemu více než 10 miliard USD a připravuje se na to, že v roce 2021 zvládne více než 20 miliard USD. Paul Morrissey, který je vedoucí pro investování v Evropě ve společnosti Blackstone Growth řekl, že Mollie je jeden z nejzajímavějších rychle rostoucích podniků a umožní malým a středním podnikům poskytován platby nové generace.

Venture capital funding v Evropě

V roce 2020 činily objemy VC fundingu v Evropě 16 miliard € shromážděných celkem od 288 fondů. Jedná se o 7% pokles oproti roku 2019, který byl však rekordní (16,7 mld. €). Mezi země, které se mohou označovat za hlavní zdroj kapitálu již tradičně patřila Francie a region Beneluxu, které dohromady poskytly rekordních 5 miliard €.

Níže uvádíme vybrané statistiky z dokumentu Investing in Europe: Private Equity Activity, který doporučujeme přečíst v případě, že vás zajímají i jiné druhy investic.

fintech venture capital

Jak získat venture capital pro svůj startup?

Samozřejmě je možné pokusit se získat zájem jedné z globálně působících VC společností, které zmiňujeme již výše. I v ČR však máme zajímavé možnosti. Mnoho informací lze také zjistit na stránkách Czech Private Equity & Venture Capital Association.

Průběh jednání o získání VC kapitálu

V první řadě je nezbytné mít kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr, který se do VC společností obvykle doručuje e-mailem. Často je ale nutné jej zaslat poštou nebo provést osobní prezentaci. Poskytnutý podnikatelský záměr je pak posouzen a pokud jej společnost okamžitě nezamítne, tak standardně požaduje doplňující informace. Následuje osobní setkání, při kterém se seznámí zástupci VC společnosti se zástupci společnosti, která žádá o investici pro svůj projekt. Následuje zpracování indikativní nabídky financování ze strany VC společnosti, která specifikuje návrh strukrury finančního postupu a podmínek.

Zásadním krokem v tomto procesu je Due dilligence, jelikož v této fází mnoho jednání končí neúspěchem. Jedná se o detailní zkoumání společnosti, která žádá o investici, což zahrnuje finanční audit, zkoumání právní historie, obchodních partnerů apod. Obvyklá doba trvání této fáze je dva až tři měsíce. V případě úspěchu pak již přichází podpis investiční smlouvy a dodání finančních prostředků, za které výměnou VC společnost záskává podíl v investovaném podniku. Tím však celý proces rozhodně nekončí a investice je nadále monitorována a VC společnost se dále zabývá strategickým poradenstvím investované společnosti a často se stará i o povědomí o její značce. Vše končí až případným vystoupením – tzv. exitem ze společnosti. Obvykle se jedná o odprodání celého podílu třetí straně.

České VC společnosti

Horizon 2020

V tomto programu je možné získat až 2,5 mil EUR na dovyvinutí produktu a až 15 mil. EUR na VC investici od Evropské komise (výměnou za max. 25% podíl v žadateli).

V rámci činností Asociace CTIT pomáháme inovativním českým společnostem se žádostmi o podporu do programu Horizon2020, nejvíce do programu EIC Accelerator, který je určen na podporu superinovativních a zároveň rizikových projektů přímo od evropské komise.

V případě, že máte v plánu realizaci takového projektu a vyhledáváte pro něj VC, neváhejte nás prosím kontaktovat. Kontakty naleznete v závěru tohoto dokumentu.

KB SmartSolutions

Pokud jste rozvíjející se FinTech, mohlo by pro vás být zajímavé navázat partnerství s KB SmartSolutions, která je dceřinou společností Komerční banky a zaměřuje se právě na navazování spolupráce s nadějnými startupy.

Například do FinTechu zabývajícím se investičním crowdfundingem Upvestu KB SmartSolutions investovalo desítky milionů korun. Do jejich portfolia však patří také Platební instituce Roger, Lemonero a další zajímavé startupy. Více informací zjistíte na https://kbsmart.cz/