Canadian Fintech Summit

Kanadský Fintech summit je každoroční setkání Fintech, investorů, podniků, finančních institucí a poskytovatelů služeb z celého světa, na kterém se učí, spolupracují a budují vztahy.
Konference se zaměřuje na Fintech 2.0: začlenění finančních produktů a služeb do aplikací a programů, které lidé a podniky používají každý den.
Letos CFS2023 přidává další zaměření: Přežít a prosperovat v době recese. Firmy a lidé hledají způsoby, jak se stát produktivnějšími a zesílit své úsilí o pozitivní změnu.

Datum a čas:
18. 4. 2023 od 8:00

Více informací:
Zde