ETP Networld2020: Návrh strategické a výzkumné inovační agendy 2021-2027

Expertní poradní skupina NetWorld2020 představila pod názvem “Inteligentní sítě v kontextu NGI” návrh Strategické výzkumné a inovační agendy pro období 2021-27 .

Návrh je k dispozici na webu NetWorld2020 ke stažení: https://www.networld2020.eu/

Expertní skupina vyzývá komunitu NetWorld2020 a všechny zainteresované skupiny k účasti na  veřejné online konzultaci tohoto whitepaperu. Cílem je získat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti. Na základě obdržené zpětné vazby bude dokument aktualizován a dokončen. Následně proběhne proces schvalování v rámci ETP NetWorld 2020.

Komentáře lze odeslat prostřednictvím webového formuláře. Uzávěrka je 21. května 2018.