Globální modernizace plateb ve velkém měřítku prostřednictvím ISO 20022

Norma ISO 20022 představuje pro banky příležitost, jak znovuobjevit způsob svého fungování a připravit se na digitální budoucnost. Nadcházející interaktivním sezení je pro Vás příležitost dozvědět se více o výhodách:

1) Proč je norma ISO 20022 skutečným přínosem pro oblast platebního styku.
3) Jaká jsou aktuální zlepšení údajů o platbách prostřednictvím bohatších informací.
4) Jak snížit provozní náklady při současném zvýšení inovací.
5) Jak na modernizaci starší infrastruktury s cílem maximalizovat efektivitu.
6) Interoperabilita mezi přeshraničními a domácími platbami.

Datum a čas:
08. prosince 2021
10:00 (EST)

Místo:
Online

Více informací