P2P

Výraz pro síť, ve které každý uzel (účastník) sítě může sdílet zdroje s jakýmkoliv jiným uzlem bez nutnosti centrálního bodu (Peer-to-Peer).