RegTech

RegTech je řízení regulačních procesů ve finančním odvětví pomocí technologií. Mezi hlavní funkce RegTech patří regulační monitorování, podávání zpráv a dodržování předpisů (Regulatory Technology).