Regulatory Sandbox

Ačkoli neexistují žádné běžně používané definice pojmu „regulační pískoviště“, obvykle se považují za „bezpečné prostory“, ve kterých lze testovat inovativní produkty, služby, obchodní modely a mechanismy dodání bez nutnosti podléhat úplnému souboru regulačních nebo dozorčích požadavků před tím, než vstoupí v platnost.