Scale-up

Společnost, která již potvrdila svůj produkt na trhu a prokázala svou ekonomickou udržitelnost. Za poslední tři roky by měla dosahovat růstu alespoň 20 % ročně.