SME

Malé a středně velké podniky. Bohužel neexistují celosvětově uznávaná kritéria, podle kterých se posuzuje velikost podniku. V EU je za SME považován podnik s méně než 250 zaměstnanci. V USA mohou mít SME až 1200 zaměstnanců. (Small and medium enterprises).