Konference IoT v průmyslové výrobě leden 2019

V pondělí 14. ledna 2019 se v budově INMEC  Jihomoravského inovačního centra  uskutečnila čtvrtá oborová konference IoT v průmyslové výrobě, konaná pod záštitou Technologické platformy CTIT. Podtitul konference  „Současnost a budoucnost průmyslu 4.0.“ napovídá o jejím tematickém zaměření, které se tentokrát kromě vývoje a trendů v IoT a činnosti Technologické platformy CTIT zabývalo  zejména stavem výroby 4.0.  možnostmi vývoje, implementace a digitalizace v průmyslové výrobě.  .

V úvodu konference vystoupily zástupkyně projektového týmu TP CTIT Jana Valová a Natalie Jarušková s představením dosavadní činnosti Technologické platformy CTIT a interpretací koncepční verze Technologického Foresightu pro obor komunikačních nástrojů a IoT, na jehož zpracování se podílí jak projektový tým platformy, tak vybraní experti.

Následovalo vystoupení pana Jiřího Neužila z výzkumného centra INTEMAC. Na téma „Zkušenosti se zaváděním digitálních technologií do výrobních firem“. Pan Neužil představil klíčové aktivity centra INTEMAC podporující firmy při zavádění digitálních technologií do výroby a Program DIGIMAT. Ten poskytuje výrobním firmám poradenské služby zaměřené na digitalizaci. Účastí v programu firma získá návrh konkrétního řešení na míru vč. doporučení pro implementaci a financování. Výrobní buňka 4.0 představuje základní jednotku chytré výroby, která demonstruje vybrané principy konceptu Průmysl 4.0 připravené k implementaci do výrobních firem. Součástí přednášky byly i případové studie z výrobních firem, které programem DIGIMAT úspěšně prošly a získaly díky němu nové konkurenční výhody.

Na jeho vystoupení vhodně navázala prezentace obchodního ředitele průmyslových divizí Siemens pana Jiřího Bavora. Ten sklidil úspěch s velmi poutavou prezentací na téma „Industry 4.0 – od mýtu k realitě“ a s představením reálných řešení. Velmi zajímavé byly rovněž jeho prezentované zkušenosti s nasazováním těchto řešení v prostředí české firmy.

Úspěch mezi účastníky konference sklidilo rovněž vystoupení zástupce společnosti SimpleCell Networks, pana Martina Levantiho a jeho přednáška na téma „Přínos LPWAN technologií pro optimalizaci výroby“.

V průběhu i po ukončení  oficiálního programu proběhl networking mezi vystupujícími, účastníky a zástupci Technologické platformy CTIT. Ten nám jako pořadatelům  přinesl jednak velmi pozitivní zpětnou vazbu, která nás těší a motivuje k další práci, ale rovněž byl výborným prostředkem k seznámení se a výměně kontaktů, které jak doufáme, mohou vést k budoucí spolupráci.

V průběhu dubna 2019 se uskuteční pod naší záštitou další dvě oborové konference, na něž Vás srdečně zveme. Více informací o nich naleznete na našem webu a v sekci Události..