Mimořádná členská schůze 2.5.2016

Dne 2.5.2016 proběhla důležitá mimořádná členská schůze, na které bylo přijato 9 nových členů, bylo schváleno podání dvou žádostí o dotaci a také byly potvrzeny strategické dokumenty Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí. Podívejte se na Strategickou výzkumnou agendu, Implementační akční plán, Směrnici o hospodaření a Marketingovou koncepci CTIT v sekci Dokumenty.

Za výkonný výbor, Ing. Jiří Fuchs.