Podání projektu do OPZ – 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. podala dne 2.5.2016 žádost o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost. Žádost byla podávána v rámci výzvy 03_16_061.

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Věříme, že projekt bude úspěšný a pomůže podpořit zaměstnanost v sídle platformy.

Za výkonný výbor Ing. Jiří Fuchs, předseda.