Mimořádná členská schůze

Dne 2.5.2016, od 10:30, se v sídle Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s. koná Mimořádná členská schůze s následujícím programem:

  • Zahájení, volba orgánů členské schůze
  • Schválení strategické výzkumné agendy
  • Schválení implementačního akčního plánu
  • Schválení směrnice o hospodaření
  • Schválení marketingové koncepce
  • Ustanovení a schválení expertních/projektových skupin
  • Schválení znění podávaného projektu do OPPIK
  • Schválení podání projektu do OPZ
  • Přijetí nových členů dle přihlášek
  • Ukončení členské schůze

Za výkonný výbor, Mgr. Luboš Novosad, @: lubos.novosad@ctit.cz.