Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek představil vládě Národní plán rozvoje sítí nové generace

Tisková zpráva MPO, Vydáno 5.10.2016.

“Národní plán je předpokladem pro realizaci specifického cíle 4. 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s názvem “Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu”.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek představil vládě Národní plán rozvoje sítí nové generace

Vláda na svém zasedání schválila “Národní plán sítí nové generace”, který definuje strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace.

Národní plán je předpokladem pro realizaci specifického cíle 4. 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s názvem “Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu”. Důležitou součástí Národního plánu je i tzv. mapa pokrytí infrastruktury, ze které vyplývá, v jakých lokalitách neexistují přístupové sítě nové generace a ani na základě tržních mechanizmů se nehodlají budovat. Tyto lokality (tzv. bílá místa) pak mohou být předmětem podpory z veřejných zdrojů dle specifického cíle 4. 1 OP PIK.

“Na základě Národního plánu dojde ke zvýšení míry dostupnosti kvalitního vysokorychlostního připojení domácností a podnikatelů k internetu, které v konečném důsledku pozitivně ovlivní hospodářský růst České republiky a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podnikatelů”, řekl ministr Mládek.

Stát může podpořit rozvoj sítí elektronických komunikací prostřednictvím podpory veřejných zdrojů, která však musí být směřována pouze do lokalit, ve kterých selhávají tržní mechanizmy, aby nedošlo k vytěsnění soukromých investic. Druhým nástrojem je odstraňování legislativních a jiných bariér, které brání v budování sítí elektronických komunikací. Tyto dva nástroje tvoří páteř Národního plánu rozvoje sítí nové generace.

Podle výsledků statistického šetření v roce 2015 bylo počítačem a přístupem k internetu vybaveno více než 3,1 milionu českých domácností (73 %). Budování sítí nové generace se předpokládá prostřednictvím investic soukromého sektoru a s podporou z veřejných zdrojů tak, aby do roku 2020 měli všichni obyvatelé možnost vysokorychlostního připojení rychlejšího než 30Mbit/s a aby nejméně polovina domácností měla možnost internetového připojení s rychlostí 100 Mbit/s a více.”

Za Asociaci CTIT, Ing. Michal Dufek, @:michal.dufek@ctit.cz