Nástroje Horizont Evropa pro firmy

Horizon Europe

Cílem semináře je přiblížit žadatelům nástroj EIC Accelerator: principy a pravidla podpory, hlavní dokumenty pro žadatele a zkušenost se zpracováním žádosti, které probíhá v několika krocích prostřednictvím interaktivní on-line platformy.

EIC Accelerator je zaměřen výhradně na podporu podniků usilujících o mezinárodní komerční uplatnění vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku a fungování trhu, tzv. high-risk, high-potential. Žadatelům je poskytována možnost využít smíšeného financování prostřednictvím kombinace grantu a finančního nástroje až do výše 17,5 mil €. Úspěšní žadatelé mohou rovněž využít nabídky tzv. Business Acceleration Services. Akce bude zaměřena na praktické aspekty, tipy pro žadatele a klíčové oblasti, které by žadatelé neměli opomenout.

Program semináře

  • 10:00 – 10:40 Pravidla programu EIC Accelerator
    Michaela Vlková, národní kontakt EIC, Technologické centrum AV ČR
  • 10:40 – 11:20 Zpracování krátké žádosti (Step 1)
    Martin Škarka, národní kontakt EIC, Technologické centrum AV ČR
  • 11:20 – 11:50 Diskuse
  • 12:00 – 13:00 Individuální konzultace pro zájemce podle rozpisu

Datum a čas konání:
1. listopadu 2022

Místo konání:
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 – Dejvice

Registrace je možná zde.