Nový Funding & Tenders Portal

Doposud žadatelé z programu Horizon2020 využívali k získání informací, předkládání grantových žádostí a správu projektů tzv. „Participant portal“. Koncem roku ovšem došlo k automatickému přesměrování uživatelů na nový „Funding & Tenders Portal“. Participant portal byl na počátku založen pouze na programu EU pro výzkum a inovace (Horizont 2020). Další programy EU se připojily později a nyní nový Funding & Tenders Portal bude hostit všechny centrálně řízené programy EU na jednom místě. Dále bude zahrnovat výzvy k podávání nabídek a příslušné zakázky.

Najdete zde veškeré Vaše projekty, které jste měli na starém portálu, a všechny funkce pro jejich správu. Používat můžete i nadále své stávající uživatelské jméno a heslo.

Funding & Tenders Portal dnes pokrývá přibližně 15 programů financování EU (tzn. Stále existují programy řízené na jiných místech). Počátkem dalšího rozpočtového období EU (2021) se portál bude týkat všech centrálně řízených programů financování EU.