ICT Proposers Day Vídeň 2018

Ve dnech 4- 6. prosince jsme se zúčastnili konference ICT Proposers Day 2018. Událost se konala pod záštitou Evropské komise v areálu vídeňského výstaviště. Tato akce zaměřená na výzkum a inovace přilákala 4800 návštěvníků a zaměřila se na priority Evropské unie v oblasti digitální transformace společnosti a průmyslu.

V rámci výstavního programu ICT 2018 byly veřejnosti představeny úspěchy v oblasti výzkumu a inovací financované EU. Výstava představila výsledky výzkumných projektů spolu s inovativními produkty a službami. Bylo pokryto celé spektrum digitálních a ICT témat. Veřejnost zde mohla najít více než 100 exponátů a vystavovatelů, souvisejících s  digitální společností, transformujícím se průmyslem, ekonomikou a nejnovějšími technologickými pokroky. Jedním z účastníků byla také platforma 5G PPP, úzce propojená s Evropskou technologickou platformou NetWorld 2020, které jsme členy.  Samostatnou částí pak byly prezentace a přednášky. Zvláštní důraz byl kladen na představení možností programu Horizon 2020 pro rok 2019. Součástí akce byla také networkingová  sekce. Tato událost tak  byla skvělou příležitostí pro navázání vztahů mezi firmami a potenciálními partnery v oblasti technologií a výzkumu.

ICT Proposers Days byly skvěle organizovanou akcí a přinesly výbornou příležitost k zisku nejnovějších informací o možnostech podpory, spolupráce a k navázání kontaktů, které budou přínosem pro naši další činnost.