Pozvánka – Členská schůze 28.2.2018

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: JIC INMEC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky

Termín konání: 28.2.2018 od 18 hodin

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Setkání expertních týmů- představení činnosti
  • Představení a nastavení aktualizovaných projektů
  • Probrání dosavadní činnosti Asociace
  • Směřování Asociace pro rok 2018
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 24. 1. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru