Pozvánka na Výkonný výbor 28.2.2018

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 28. 2. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: JIC INMEC Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky

Termín konání: 28.2. 2018 od 17:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Přijetí nových členů
  • Aktualizace expertních a projektových skupin
  • Aktualizace SVA a IAP
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Přijetí nových členů
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 24. 1. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru