Pozvánka – Členská schůze 29.1.2020

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Veveří 111, 616 00 Brno

Termín konání: 29. 1. 2020 od 16 hodin

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení činnosti Asociace (předseda VV)
  • Představení a nastavení realizovaných projektů
  • Směřování Asociace pro rok 2020
  • Představení rozpočtu pro rok 2020
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení předchozí činnosti a plánovaných činností Asociace
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 19. 12. 2019

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru