Pozvánka na Výkonný výbor 29.1.2020

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 29. 1. 2020 po konání členské schůze. Očekávaný čas je 18:00 hod.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Veveří 111, 616 00 Brno

Termín konání: 29. 1. 2020 od 18:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Diskuze
  • Přijetí nových členů
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze a rovněž na předcházející členské schůzi
  • Přijetí nových členů

V Brně, dne 19. 12. 2019

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru